Close

Hoe was úw drukkwaliteit in het afgelopen jaar?

Elk jaar worden er eindejaarslijstjes gemaakt en nieuwjaarsspeeches voorbereid. Er wordt gewezen op wat fout ging, en hoe we dit in het volgende jaar willen aanpakken. Evenzeer wordt teruggeblikt op wat goed ging in het voorbije jaar, en hoe we die trend willen aanhouden of nog verbeteren. Wat je weet, kun je immers aanhouden, bijsturen of ook laten vallen. Maar hoe weet een grafisch bedrijf of z’n drukwerk wel van goede kwaliteit is?

Hoe weet je of je het volgende jaar bepaalde processen moet aanpakken om een betere kwaliteit te halen, of wordt het een nieuw jaar vol ‘business as usual’? Hoe wordt zo’n ondergrens voor drukkwaliteit bepaald, en moeilijker nog: hoe weet men of die bij elke job wordt gehaald? Weet uw productieafdeling wel hoe ze het afgelopen jaar heeft gepresteerd qua drukkwaliteit?


Audit: Momentopname versus tendensen

“Meten is weten” blijft een alomtegenwoordige uitdrukking. Wat je meet, staat onomstreden vast en kun je objectief gaan analyseren. Veel bedrijven voeren periodiek metingen uit: hun ‘audits’ van de printkwaliteit blijft zo beperkt tot het meten van een situatie op één bepaald moment. Als de kwaliteit onder de ondergrens is gedoken sinds je vorige audit, heb je natuurlijk geen idee wanneer exact, of waarom. Zo zou je hoogstens bij de eindejaarsspeech kunnen zeggen dat de kwaliteit “bij de laatste audit” OK of niet OK was.

Veel bedrijven hebben al de nodige meetapparatuur continue aan hun drukpers verbonden en slaan al best wat data op. Heel dikwijls staat die data in mooie databases opgeslagen, maar staan die databases wel versnipperd in hun omgeving, zodat verbanden tussen bepaalde metingen nooit zichtbaar worden. Een neerwaartse tendens wordt niet opgepikt, integendeel: een audit kan enkel een momentopname zijn.


Printspector: Continue monitoring.

Printspector brengt al uw gegevens samen in één overzicht. Alle gegevens die opgeslagen worden in uw bedrijf, worden verzameld: we leggen verbindingen tussen al uw meetsystemen. Naast de metingen van uw kleurmeetsysteem (denk aan spectraal- en densiteitswaarden), kunnen wij u helpen bij het capteren van allerhande zaken zoals gebruikte substraat tot perstype, maar ook omgevingsfactoren zoals temperatuur of luchtvochtigheid in uw productiehal. Alles wordt bovendien ook gelinkt aan uw bestaande softwarepakketten zoals ERP, PIM/DAM.

Elke actie binnen uw productieomgeving wordt zo geregistreerd. Printspector verzamelt alle data en geeft deze gebundeld weer per job, per klant, per drukpers, per kleur, etc. Al uw data wordt continue gecapteerd en in de cloud opgeslagen: uw gegevens zijn zo altijd en overal beschikbaar, zodat u een steeds up-to-date én transparant overzicht hebt.


Jobscore & proactieve monitoring

Printspector kan een groot scala aan data per job capteren. Op basis van die data gaat de tool – volgens een aantal bedrijfsspecifieke parameters & prioriteiten – elke job een score geven. Bovendien kan de tool de data en de score van de huidige job gaan vergelijken met historische data. Zo gaat Printspector automatisch soortgelijke jobs herkennen, tegen elkaar afwegen en bij afwijkende waarden of negatieve trends jobs markeren als ‘risico-jobs’.  Deze vereisen dan extra aandacht of zelfs een corrigerende actie.

Voortaan grijpt de operator niet meer in na die periodieke audit, maar gaat hij door de voortdurende monitoring van Printspector heel kort op de bal spelen en meteen handelen wanneer een job een afwijking vertoont. Een kleine aanpassing in het proces drijft de kwaliteit gelijk weer de hoogte in, en de kans dat een ondergrens wordt bereikt, is uiterst klein. Printspector stelt zo de mensen in de drukkerij in staat om hun drukkwaliteit proactief & gericht te controleren.


Werkblad voor specifiek monitoren.

Een operator hoeft bovendien niet alle data continue te monitoren. Aan de hand van zelf op te stellen ‘werkbladen’ binnen Printspector, kunt u per operator het verbetertraject opvolgen. De éne operator dient zijn steltijden en verbruiken te verbeteren, terwijl een andere zich met een gepersonaliseerd werkblad op de kleurkwaliteit focust.

Opmerkingen zoals “Die kleur loopt nu es altijd verkeerd hé!” verdwijnen stelselmatig naar de achtergrond, en worden vervangen door proactieve vragen zoals ‘Voor deze job toch best de rasterwals schoonmaken, vóór we een te lage densiteit opmeten?”

In uw nieuwjaarstoespraak heeft u het niet langer over “de laatste audit” maar kunt u nu naar die éne kleur of dát substraat op díe drukpers of naar die bepaalde periode verwijzen. Uw gewenste doelen voor volgend jaar zijn op die manier onderbouwd en duidelijk meetbaar, én kunt ze samen met uw medewerkers dag na dag opvolgen en behalen!

Wilt u hierover meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!